Styremøter avholdt i høst: 29.08, 03.10, 07.11. Møter om bruk av styre-web tirsdag 10. og 24. oktober kl 14.00-16.00, Seniorsenteret. Våren 2024: 16. januar, 13. februar, 19. mars, 7. mai, 11. juni kl 14.00-16.00, Seniorsenteret
Arnhild Hegtun style=

Arnhild Hegtun

Styreleder
Lisen Roll style=

Lisen Roll

Sekretær
Bjørn Torleiv Flatland style=

Bjørn Torleiv Flatland

Kasserer
Dag Grønvold style=

Dag Grønvold

Styremedlem
Knut Gulbrandsen style=

Knut Gulbrandsen

Styremedlem
Ingrid Østen style=

Ingrid Østen

Styremedlem
Helge Høifødt style=

Helge Høifødt

Varamedlem
Ellen M. Omtvedt Jenssen style=

Ellen M. Omtvedt Jenssen

Varamedlem
Karin Lund style=

Karin Lund

Varamedlem