Her finner du utgivelser og  informasjon om vårt medlemsblad
Medlemsblad nr. 7 2023

Medlemsblad nr. 7 2023

13. desember 2023 hadde vi et hyggelig arrangement og juleavslutning for historielaget. Siden dette var Luciadagen var vi heldige og fikk besøk av Bolteløkka jentekor med Linn Andrea Fugelseth som leder og dirigent. Det ble et flott Lucia-tog og sangkor for oss, som til og med fikk delta med allsang. Geir Thomas Risåsen holdt et foredrag med tittel: "Lucia eller Lussi, lyset fra sør eller mørket fra nord? To tradisjoner knyttet til adventstiden." Samme dag fikk vi også den siste utgaven av medlemsbladet fra trykkeriet. Forsidebildet viser Christiania Glasmagasin, som historielaget besøkte i oktober. Glasmagasinet ligger helt sør-vest i vår bydel. Glasmagasinets historie, fortalt av Rolv Petter Amdam, samt flere av aktivitetene historielaget har engasjert seg i, kan dere lese om i medlemsbladet.

Les mer
Medlemsblad nr. 6 2023

Medlemsblad nr. 6 2023

Les historien om Nye Bislett (2005) med sørgedikt for det gamle av Ole Paus, om et middagsselskap i Bolteløkka allé 10 som ble startskuddet til Norsk Hydro, om Mona Strands hattebutikk i samme bygården, en 1. aprilspøk i NRK en gang i 1950-årene fortalt av Torkjel Berulfsen, årsmelding for historielaget, quiz og litt til.

Les mer
Medlemsblad nr. 5  2022

Medlemsblad nr. 5 2022

Medlemsblad nr 5 kom ut i november 2022. Bislett stadion og Vinmonopolet fylte 100 år. Dette ble fulgt opp med reportasje om Bislett stadion. Knut Aslaksby har skrevet en artikkel om sin oppvekst i Deichmanns gate og på Fredensborg fra 1936 til 1947. Det er en artikkel om "Jøder i bydel St. Hanshaugen" av Helge Høifødt. Og en artikkel om Valgene til Riksforsamlingen, og en om maktprinsipp og grunnlovsarbeidet i Norge sammenlignet med andre land.

Les mer
Medlemsblad nr. 4 2022

Medlemsblad nr. 4 2022

Medlemsblad nr 4 ble utgitt i mai 2022. Under overskriften "Kongens by og marker" får vi en innføring i hvordan byer ble regulert og hvordan løkker ble etablert og etterhvert delt opp. Valleløkken, Løkkeberg og Lovisenberg får en særskilt omtale. Vilkårene for barna i bydelen på 18- og særskilt 1900 tallet beskrives under overskriften "Barneparkene". Torkjell Berulfsen gir et portrett av Knut Borge. Medlemsbladet avsluttes med en anmeldelse av Henrik Melgaard Christensens bok "Grensegang i fortidens Oslo".

Les mer
Medlemsblad nr. 3 2021

Medlemsblad nr. 3 2021

Medlemsblad nr 3 kom ut i november 2021. Det settes søkelys på alle de institusjonene som ble bygget rundt adamstuen fra midten av 1800-tallet, Magdalenahjemmet, Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen og Geitmyra tvangsskole. Diakonissebevegelsen og den nye typen sykepleie dette innebar beskrives, likeledes diakonissenes sykehus og diakonissehuset på Lovisenberg. Det er også en fyldig reportasje om skolehagens historie og de utfordringene som har oppstått i kjølvannet av nye initiativ for området fra leietaker på Geitmyra hovedgård. 105-års markeringen for Magnussen bokhandel på hjørnet av Ullevålsveien og Stensberggaten blir også beskrevet før medlemsbladet avsluttes med et dikt av Jan Erik Vold fra diktsamlingen Elg som ble utgitt i 1989, men stadig er like aktuelt "VET OSLO BYRÅD HVA EN SPADE ER?"

Les mer
Medlemsblad nr. 2 2021

Medlemsblad nr. 2 2021

Medlemsblad nr 2, utgitt i april 2021 inneholder en artikkel om Huset i Stensparken, historien fra bygget var nytt, hvordan det har vært brukt og arbeidet og prosessene forut for det Ungdomshuset vi har i dag. Det er også en reportasje i tekst og bilder om statuene på St Hanshaugen, og en grundig beskrivelse av hele området til Ullevål sykehus og hva det rommer.

Les mer
Medlemsblad nr. 1 2020

Medlemsblad nr. 1 2020

Dette er historielagets første medlemsblad som ble utgitt da pandemien var i gang. Det inneholder flotte presentasjoner av Gjetemyrsveien, Halling gate og skolehagen i ord og bilder. I reportasjene presenteres mange av de eldste byggene langs disse gatene, og de virksomhetene de har rommet.

Les mer