St. Hanshaugen er en grønn bydel selv om bebyggelsen er tett, med alleer, grønne gårdsrom, forhager, lekeplasser, institusjonshager og gravlunder i tillegg til parkene. Les om barneparkene i historielagets medlemsblad nr. 4.

Parken St. Hanshaugen har en lang historie som promenade- og utsiktspark med fin restaurant, dyrehage, konserter og folks daglige bruk. Vannbassenget på toppen ligger 83 meter over havet. Les mer i historielagets medlemsblad 2/2021

Stensparken ligger på den andre gjenværende, ubrukte høyden i Bymarken, der knausen Blåsen fortsatt gir et inntrykk av uberørt natur over byen.
Les mer i historielagets medlemsblad 2/2021.

Flere av parkene ligger i skrått terreng: Kristparken på Hammersborg er gammel kirkegård, skal oppgraderes fra 2024.

Idioten på Valleløkken med navn fra en gutteskole er en ballbane og en plen i skråning ned mot Adamstuen, med fin utsikt. Dette bildet fra Idioten ble tatt i 1951 av Ulf Tur, og lagt ut på St. Hanshaugen F-gruppe av fotografens sønn, Lasse Tur. Du kan se flere bilder og lese om Idioten i historielagets medlemsblader nr. 3 og 4.

Grøntområdet Utsikten i skråningen ned mot Maridalsveien gir utsikt over Grünerløkka og Ekebergåsen.

Marienlystparken har en del i skråningen bak Marienlystblokkene og en del med minigolf mellom Kirkeveien og radiohuset og Store Studio.

Evald Ryghs plass på Ila viser mellomkrigstidens aktive kommune som tok ansvar for at boligområdene skulle ha små parker med lekeplass og ballplass for ungdom.

I sentrumsdelen av bydelen er Regjeringsparken en formell park mellom Akersgata og Høyblokken, med lindeallé fra Rikshospitalet tidlig på 1800-tallet og vannspeil. Rett nord for denne kommer det en større park som del av nye Regjeringskvartalet.

Bydelen har fire kirkegårder som er stille, grønne områder: Gamle Aker, Vestre Aker, Vår Frelsers gravlund og Nordre gravlund. Colletts gate fra Geitmyrsveien til Uelands gate er en bred allégate etter 1920-årenes ideal.

Under dette menypunktet vil vi publisere flere bilder fra parkene i bydelen, statuer og beskrivelser av historien, spesielt knyttet til vandringer historielaget har gjennomført.