Gamle Aker kirke er Oslos eldste bygning, oppført på 1100-tallet.
Historielaget møttes her som utgangspunkt for vandring på Gamle Aker kirkegård med Ellen Omtvedt Jenssen som guide.