2024: Datoer og klokkeslett blir lagt ut når avtaler om lokaler er konfirmert.

26. februar kl 16.00: Besøk i Oslo Nye, Centralteatret, inklusive Teaterkjeller'n i Akersgata 38.
Kommunikasjonssjef Magnus Giving tar imot oss.

13. mars kl 18.00: Årsmøte i Seniorsenteret

9. april kl 17.00: Oslos historiske murby, som preger vår bydel. Om boligformen og bebyggelsen og hvordan vi tar vare på den. Foredragsholdere: Helge Høifødt, Caroline Lundegaard Hannisdal og Ulf Teigen. Seniorsenteret.

Mai: Vi planlegger et besøk til Ullevålsveien skole. Institusjonens historie og dagens bruk.

Juni: Eugene Hanssens småhjem, Magdalenahjemmet og evt Veterinærhøyskolen. Vandring.