St Hanshaugen historielag ble stiftet 27. mai 2015.

Lagets formål er å fremme interessen for og øke kunnskapen om bydelens historie, samt bidra til vern av bydelens kulturminner.

Aktivitetene vi legger til rette for handler om å øke interesse og kunnskap om virksomheter og ikoniske bygg i bydelen, samt bidra til vern av bydelens kulturminner som høringsinstans, eller ved å invitere til foredrag med ressurspersoner. Byvandringer og besøk gjennomføres en gang pr måned  fra september til juni. I tillegg gir vi ut et medlemsblad med to nr. pr. år.  Utgivelsene finansieres med frivillighetsmidler fra Bydel St. Hanshaugen.

Historielaget er medlem av Oslo Kulturarvnettverk, Fellesrådet for historielag i Oslo og Landslaget for Lokalhistorie.