Bydel St. Hanshaugen ligger i indre by og strekker seg fra Stortorget i sør, langs Grensen, Pilestredet, Norabakken, Suhms gate, og har NRK Marienlyst innenfor grensen helt nord i bydelen. Østover inkluderes Vestre Aker kirke, hele Ullevål sykehusområde, Nordre gravlund frem til Uelands gate, som sammen med Maridalsveien er grensen for bydelen ned til Hausmanns gate og Storgata frem til hjørnet ved Glasmagasinet.  Det bor 40 000 innbyggere i bydelen. 

 

VELKOMMEN

VELKOMMEN

Dette er hjemmesiden for St Hanshaugen historielag. Du kan finne alle utgivelser av medlemsbladet, og dermed få en god oversikt over hva historielaget har arbeidet med og lagt til rette for. Det er også på denne siden du kan melde deg inn som medlem i historielaget. VIKTIG: Vår nye epostadresse er: historie@sthanshaugenhistorielag.no Bildet fra Bislett øverst på siden er tatt av Harald Slaatsveen. Historielagets logo ble tegnet av arkitekt Stener Harildstad i 2016, og er senere digitalisert av grafisk designer Elisabeth Vold Bjone, som også står for design av medlemsbladene.

Les mer
Medlemsblad nr. 7 2023

Medlemsblad nr. 7 2023

13. desember 2023 hadde vi et hyggelig arrangement og juleavslutning for historielaget. Siden dette var Luciadagen var vi heldige og fikk besøk av Bolteløkka jentekor med Linn Andrea Fugelseth som leder og dirigent. Det ble et flott Lucia-tog og sangkor for oss, som til og med fikk delta med allsang. Geir Thomas Risåsen holdt et foredrag med tittel: "Lucia eller Lussi, lyset fra sør eller mørket fra nord? To tradisjoner knyttet til adventstiden." Samme dag fikk vi også den siste utgaven av medlemsbladet fra trykkeriet. Forsidebildet viser Christiania Glasmagasin, som historielaget besøkte i oktober. Glasmagasinet ligger helt sør-vest i vår bydel. Glasmagasinets historie, fortalt av Rolv Petter Amdam, samt flere av aktivitetene historielaget har engasjert seg i, kan dere lese om i medlemsbladet.

Les mer
Nytt blåskilt i bydelen

Nytt blåskilt i bydelen

Oslo Byes Vel lager kulturhistorieske skilt for hele landet. Hensikten er bokstavelig talt å synliggjøre historien der den skjedde. Vi fikk et nytt blått skilt i bydelen som ble avduket 17. november 2023. Denne gangen var det Kjærlighetskarusellen, pissoaret i Stensparken, som fikk dette hedersmerket. Kjærlighetskarusellen var et viktig møtested for homofile menn, og Karusellen ble i 2009 fredet av Riksantikvaren. Pissoaret ble tegnet av Oslos byarkitekt Harald Aars, og sto ferdig i 1937. Kjærlighetskarusellen var lenge preget av forfall, men ble restaurert i 2022 etter initiativ fra kunstneren Per Barclay. I tillegg til å restaurere fasaden ble det også montert en temporær lysinstallasjon, som gjør at dette funksjonalistiske bygget fremstår med skiftende farger og som en skulptur i parken. Bydel St. Hanshaugen har fått mange blåskilt montert, og flere kan det bli. På Oslo Byes Vels nettside inviteres alle til å komme med forslag til nye skilt. Gå på jakt - hvor mange blåskilt tror du det er i bydelen?

Les mer