Bydel St. Hanshaugen ligger i indre by og strekker seg fra Stortorget i sør, langs Grensen, Pilestredet, Norabakken, Suhms gate, og har NRK Marienlyst innenfor grensen helt nord i bydelen. Østover inkluderes Vestre Aker kirke, hele Ullevål sykehusområde, Nordre gravlund frem til Uelands gate, som sammen med Maridalsveien er grensen for bydelen ned til Hausmanns gate og Storgata frem til hjørnet ved Glasmagasinet.  Det bor 40 000 innbyggere i bydelen. 

 

VELKOMMEN

VELKOMMEN

Dette er hjemmesiden for St Hanshaugen historielag. Du kan finne alle utgivelser av medlemsbladet, og dermed få en god oversikt over hva historielaget har arbeidet med og lagt til rette for. Det er også på denne siden du kan melde deg inn som medlem i historielaget. VIKTIG: Vår nye epostadresse er: historie@sthanshaugenhistorielag.no Bildet fra Bislett øverst på siden er tatt av Harald Slaatsveen. Historielagets logo ble tegnet av arkitekt Stener Harildstad i 2016, og er senere digitalisert av grafisk designer Elisabeth Vold Bjone, som også står for design av medlemsbladene.

Les mer
Blått skilt om Helga Eng

Blått skilt om Helga Eng

Nytt blått skilt i bydelen. Denne gangen er det Helga Eng som hedres med blått skilt på huset hvor hun bodde fra 1905-1932. Mange kjenner nok til Helga Engs Hus på Blindern, instituttet som er en del av Utdanningsvitenskapelig fakultet. Navnet har det fått fordi det var nettopp Helga Eng som i sin tid grunnla Pedagogisk forskningsinstitutt. Dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Rita Hvistendahl, avduket skiltet i Waldemar Thranes gate 42. Generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes Vel ønsket velkommen, Tone Kvernbekk, professor og instituttleder ved Institutt for pedagogikk (UiO) og utdanningshistoriker Harald Jarning talte ved avdukingen. Samme ettermiddag holdt professor emeritus Willy Aagre foredrag om Helga Engs betydning for pedagogikk som fag nettopp i Helga Engs Hus på Blindern.

Les mer
Medlemsblad nr. 8 2024

Medlemsblad nr. 8 2024

Allerede på forsiden av dette medlemsbladet kan dere se at vi har vært på besøk i NRK, i den gamle radiobygningen, med Store Studio til høyre, byginger som heldigvis er fredet, selv om virksomheten skal endres etterhvert. Jan Fredrik Heyerdahl har skrevet om Kringkastingsorketeret, KORKs 75-årige historie. Det var stor stas å besøke dette bygget, helt nord-vest i vår bydel i november. Dere kan også bli bedre kjent med Linn Andrea Fuglseth, korsanger og dirigent, hun hadde med Bolteløkka Jentekor til historielagets Luciafeiring og juleavslutning. En flott opplevelse hvor historielagets medlemmer fikk synge sammen med koret. Vi har fått to nye blå skilt montert. Det er alltid spennende å se hvilke historier og gjemte eller "glemte" skatter som blir denne æren til del. Det ene skiltet er montert på Frans Widerbergs hus i Pilestredet, noe som ga oss mulighet til å gi en liten omtale som takk til denne kunstneren, som "alle" har hatt glede av å følge i så mange år. Det andre blåskiltet er satt opp i Stensparken, nå på det fredede pissoaret, som har fått navnet Kjærlighetskarusellen. Vi har også med en fortelling om oppvekst på St. Hanshaugen, som Eva Marie Næss har skrevet, og en artikkel om barnehagen på på St. Hanshaugen som var i drift fra 1957 til 2020, fortalt av Anne-Berit Walle Akhtar som var styrer i barnehagen fra 1973 til hun ble pensjonist i år 2000. "Rosinen i pølsa" er denne gangen beretningen om Ola Nordmann og Svenskebinna. Arve Torkelsen har funnet frem til kilder som gjør at vi har fått mer og bedre oppdatert informasjon om bjørnene på St. Hanshaugen på begynnelsen av forrige århundre, og til om med fått tak i et bilde av bjørnepasser Torbjørn Henriksen. Stor takk til alle bidragsytere. Bladet sendes i posten til alle medlemmer. God sommer!

Les mer